STOP łamaniu prawa przez Telewizję Polską

Dziennikarstwo interwencyjne – czyli reporter Adam Mokrzycki zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o łamaniu praw pracowniczych przez Telewizję Polską. Mój pracodawca czyli TVP najwyraźniej liczy na moje zmęczenie i zniechęcenie, ignorując i nie respektując PIERWSZEGO W POLSCE PRAWOMOCNEGO WYROKU Sądu Okręgowego w Warszawie XIV Wydziału Pracy i…